Trävaror Kronoberg, Blekinge

Vi köper trävaror som:

Timmer, massaved och kubb

Vi utför:

Avverkningsuppdrag, gallring, röjning och plantering. För utförandet av de skogliga verksamheterna samarbetar vi med olika entreprenörer såsom Tjurkhult Skogstjänst AB, Gransås Skog & Lantbruk AB, Kalles Allservice. Råvarubehovet tillgodoses i närområdet av lokala skogsägare som vi har ett gott samarbete med.