Miljö/certifiering

Länkar för mer information:

PanCert AB PanCert – Certifiering i hela landet

Gruppcertifikat FSC CoC FSC Certifikat

Klagomål på hur spårbarheten efterlevs Klagomål – PanCert

FSC databas FSC Public Certificate Search | FSC Connect