Minutförsäljning

 

Välkomna att plocka virke ur vårt välsorterade plocklager.

Vi har de flesta dimensioner för att göra din nybyggnad eller renovering till ett lyckat resultat, oavsett om det är inne eller ute.

 

 

 
Hyvlat virke Tryckt
Dim   Pris/lpm inkl.moms
16x45 Läkt

5:30

25x38 Läkt 6:41
25x50 Läkt 7:28
16x95 Råspont 9:20
20x95 Råspont 12:36
21x120 Råspont 15:45
20x120 Hyvelspont 19:49
28x120 Hyvelspont 23:00
34x145 Hyvelspont 37:86
17x120 Fjällpanel 17:52
22x120 Z-panel, enkel & dubbelfasspont 20:04
22x145 Enkelfasspont & Z-panel 23:99
20x120 Stockpanel 21:14
21x45 Fasadribb 8:23
22x57 Fasadribb 10:74
22x70 Klädselbräda 12:01
22x95 Klädselbräda 16:03
22x120 Klädselbräda 20:04
22x145 Klädselbräda 23:99
22x170 Klädselbräda 28:03
22x195 Klädselbräda 31:98
15x95 Pärlspont gran 13:66
15x95 Granpanel slät 13:66
15x120 Granpanel slät 14:07
15x121 S-line panel 14:07
50x150 Diagonaldklyvd 26:85
50x50 Trekantslist diagonaldklyvd 8:95
21x70 Glespanel 9:69
21x95 Glespanel 12:94
28x70 Glespanel 13:79
45x45 Regel 13:06
45x70 Regel 19:59
45x95 Regel 26:12
45x120 Regel 32:72
45x145 C24 46:65
45x170 C24 54:30
45x195 C24 62:50
45x220 C24 69:74
22x95 NTR AB Trall 17:11
22x120 NTR AB Trall 21:39
28x45 NTR AB 11:95
28x70 NTR AB 17:76
28x120 NTR AB 27:38
28x145 NTR AB 33:50
     
34x95 NTR AB 26:50
34x120 NTR AB 33:18
34x145 NTR AB 49:96
45x45 NTR A 16:80
45x70 NTR A 25:20
45x95 NTR A 33:30
45x120 NTR A 41:73
45x145 NTR A 49:96
45x170 NTR A 58:15
45x195 NTR A 66:92
45x220 NTR A 74:67
70x70 NTR A 40:91
75x75 NTR A  40:55
95x95 NTR A  79:38
100x100 NTR A  74:06
125x125 NTR A  112:79
3-5 cm a 1,8 m Skalad stolpe 21:13/st
5-7 cm a 1,8 m Skalad stolpe 33:60/st
45x120 Klyvd slana olika längder 42:46/lpm