Minutförsäljning

 

Välkomna att plocka virke ur vårt välsorterade plocklager.

Vi har de flesta dimensioner för att göra din nybyggnad eller renovering till ett lyckat resultat, oavsett om det är inne eller ute.

 

 

 
Hyvlat virke Tryckt
Dim   Pris/lpm inkl.moms
16x45 Läkt

4:30

     
25x50 Läkt 6:04
16x95 Råspont 7:80
20x95 Råspont 10:44
21x120 Råspont 13:05
20x120 Hyvelspont 16:18
28x120 Hyvelspont 19:50
34x145 Hyvelspont 31:43
17x120 Fjällpanel 14:55
22x120 Z-panel, enkel & dubbelfasspont 16:36
22x145 Enkelfasspont & Z-panel 19:59
20x120 Stockpanel 17:28
21x45 Fasadribb 6:61
22x57 Fasadribb 8:54
22x70 Klädselbräda 9:81
22x95 Klädselbräda 13:09
22x120 Klädselbräda 16:36
22x145 Klädselbräda 19:59
22x170 Klädselbräda 22:89
22x195 Klädselbräda 26:12
15x95 Pärlspont gran 11:17
15x95 Granpanel slät 11:17
15x120 Granpanel slät 11:50
15x121 S-line panel 11:50
50x150 Diagonaldklyvd 25:09
50x50 Trekantslist diagonaldklyvd 8:36
21x70 Glespanel 8:04
21x95 Glespanel 10:74
28x70 Glespanel 11:69
45x45 Regel 11:00
45x70 Regel 16:51
45x95 Regel 22:01
45x120 Regel 27:57
45x145 C24 35:21
45x170 C24 40:98
45x195 C24 47:17
45x220 C24 52:63
22x95 NTR AB Trall 16:56
22x120 NTR AB Trall 20:70
28x45 NTR AB 11:40
28x70 NTR AB 16:94
28x120 NTR AB 26:25
28x145 NTR AB 33:65
     
34x95 NTR AB 26:62
34x120 NTR AB 33:33
34x145 NTR AB 40:00
45x45 NTR A 15:11
45x70 NTR A 22:67
45x95 NTR A 29:93
45x120 NTR A 37:50
45x145 NTR A 44:89
45x170 NTR A 52:25
45x195 NTR A 60:14
45x220 NTR A 67:11
70x70 NTR A 42:49
75x75 NTR A  42:13
95x95 NTR A  77:50
100x100 NTR A  76:88
125x125 NTR A  125:98
3-5 cm a 1,8 m Skalad stolpe 40:- st
5-7 cm a 1,8 m Skalad stolpe 52:50 st
45x120 Klyvd slana olika längder 42:28/lpm