Minutförsäljning

 

Välkomna att plocka virke ur vårt välsorterade plocklager.

Vi har de flesta dimensioner för att göra din nybyggnad eller renovering till ett lyckat resultat, oavsett om det är inne eller ute.

 

 

 
Hyvlat virke Tryckt
Dim   Pris/lpm inkl.moms
16x45 Läkt

4,10

25x38 Läkt 4,87
25x50 Läkt 5,63
16x95 Råspont 7,40
20x95 Råspont 10,16
21x120 Råspont 12,71
20x120 Hyvelspont 14,71
28x120 Hyvelspont 18,50
34x145 Hyvelspont 28,57
17x120 Fjällpanel 13,21
22x120 Z-panel, enkel & dubbelfasspont 15,26
22x145 Enkelfasspont & Z-panel 18,27
20x120 Stockpanel 15,63
21x45 Fasadribb 6,17
22x57 Fasadribb 7,98
22x70 Klädselbräda 9,15
22x95 Klädselbräda 12,21
22x120 Klädselbräda 15,26
22x145 Klädselbräda 18,27
22x170 Klädselbräda 21,35
22x195 Klädselbräda 24,65
15x95 Pärlspont gran 10,10
15x95 Granpanel slät 10,10
15x120 Granpanel slät 10,40
15x121 S-line panel 10,40
50x150 Diagonaldklyvd 21,13
50x50 Trekantslist diagonaldklyvd 7,04
21x70 Glespanel 7,74
21x95 Glespanel 10,32
28x70 Glespanel 11,24
45x45 Regel 10,42
45x70 Regel 15,63
45x95 Regel 20,83
45x120 Regel 26,10
45x145 C24 33,45
45x170 C24 38,93
45x195 C24 44,81
45x220 C24 50,00
22x95 NTR AB Trall 14,30
22x120 NTR AB Trall 17,87
28x45 NTR AB 9,75
28x70 NTR AB 13,86
28x120 NTR AB 22,88
28x145 NTR AB 27,49
     
34x95 NTR AB 21,74
34x120 NTR AB 27,23
34x145 NTR AB 32,68
45x45 NTR A 13,90
45x70 NTR A 20,35
45x95 NTR A 26,99
45x120 NTR A 33,71
45x145 NTR A 40,27
45x170 NTR A 46,29
45x195 NTR A 53,21
45x220 NTR A 59,32
70x70 NTR A 34,32
75x75 NTR A  32,83
95x95 NTR A  61,19
100x100 NTR A  60,31
125x125 NTR A  77,64
3-5 cm a 1,8 m Skalad stolpe 21:13/st
5-7 cm a 1,8 m Skalad stolpe 33:60/st
45x120 Klyvd slana olika längder 34,01/lpm