Minutförsäljning

 

Välkomna att plocka virke ur vårt välsorterade plocklager.

Vi har de flesta dimensioner för att göra din nybyggnad eller renovering till ett lyckat resultat, oavsett om det är inne eller ute.

 

 

 
Hyvlat virke Tryckt
Dim   Pris/lpm inkl.moms
16x35 Läkt 2,25
25x38 Läkt 3,56
25x50 Läkt 4,12
16x95 Råspont 5,20
20x95 Råspont 7,14
21x120 Råspont 8,93
20x120 Hyvelspont 10,66
28x120 Hyvelspont 13,75
34x145 Hyvelspont 22,14
17x120 Fjällpanel 9,50
22x120 Z-panel, enkel & dubbelfasspont 10,57
22x145 Enkelfasspont & Z-panel 12,76
20x120 Stockpanel 12,87
21x45 Fasadribb 4,55
22x57 Fasadribb 6,24
22x70 Klädselbräda 6,28
22x95 Klädselbräda 8,38
22x120 Klädselbräda 10,48
22x145 Klädselbräda 12,54
22x170 Klädselbräda 14,66
22x195 Klädselbräda 16,73
15x95 Pärlspont gran 7,60
15x95 Granpanel slät 7,60
15x120 Granpanel slät 8,07
     
15x121 S-line panel 8,07
50x50 Trekantslist diagonaldklyvd 5,87
21x70 Glespanel 5,41
21x95 Glespanel 7,23
28x70 Glespanel 7,79
45x45 Regel 7,04
45x70 Regel 10,56
45x95 Regel 14,08
45x120 Regel 17,65
45x145 C24 23,77
45x170 C24 27,66
45x195 C24 31,84
45x220 C24 35,53
22x95 NTR AB Trall 10,30
22x120 NTR AB Trall 12,70
28x45 NTR AB 7,80
28x70 NTR AB 11,50
28x95 NTR AB 15,30
28x120 NTR AB Trall 16,60
28x145 NTR AB 22,90
34x70 NTR AB 12,20
34x95 NTR AB 16,10
34x120 NTR AB 20,10
34x145 NTR AB 24,00
45x45 NTR A 10,00
45x70 NTR A 14,50
45x95 NTR A 19,20
45x120 NTR A 24,00
45x145 NTR A 28,60
45x170 NTR A 33,20
45x195 NTR A 38,20
45x220 NTR A 42,50
70x70 NTR A 23,60
75x75 NTR A  22,80
95x95 NTR A  42,10
100x100 NTR A  40,60
125x125 NTR A  67,90
3-5 cm a 1,8 m Skalad stolpe 19:50/st
5-7 cm a 1,8 m Skalad stolpe 29:50/st
45x120 Klyvd slana olika längder 24,26/lpm