Minutförsäljning

 

Välkomna att plocka virke ur vårt välsorterade plocklager.

Vi har de flesta dimensioner för att göra din nybyggnad eller renovering till ett lyckat resultat, oavsett om det är inne eller ute.

 

 

 
Hyvlat virke Tryckt
Dim   Pris/lpm inkl.moms
16x45 Läkt

6:00

     
25x50 Läkt 8:38
16x95 Råspont 11:20
20x95 Råspont 15:11
21x120 Råspont 18:89
20x120 Hyvelspont 21:88
28x120 Hyvelspont 28:00
34x145 Hyvelspont 42:50
17x120 Fjällpanel 18:85
22x120 Z-panel, enkel & dubbelfasspont 22:06
22x145 Enkelfasspont & Z-panel 26:41
20x120 Stockpanel 22:24
21x45 Fasadribb 8:89
22x57 Fasadribb 11.38
22x70 Klädselbräda 13:23
22x95 Klädselbräda 17:65
22x120 Klädselbräda 22:06
22x145 Klädselbräda 26:41
22x170 Klädselbräda 30:86
22x195 Klädselbräda 35:21
15x95 Pärlspont gran 14:38
15x95 Granpanel slät 14:38
15x120 Granpanel slät 14:80
15x121 S-line panel 14:80
50x150 Diagonaldklyvd 29:05
50x50 Trekantslist diagonaldklyvd 9:68
21x70 Glespanel 11:55
21x95 Glespanel 15:42
28x70 Glespanel 16:79
45x45 Regel 15:77
45x70 Regel 23:66
45x95 Regel 31:54
45x120 Regel 39:52
45x145 C24 51:94
45x170 C24 60:45
45x195 C24 69:58
45x220 C24 77:63
22x95 NTR AB Trall 19:77
22x120 NTR AB Trall 24:71
28x45 NTR AB 13:25
28x70 NTR AB 19:11
28x120 NTR AB 30:63
28x145 NTR AB 38:01
     
34x95 NTR AB 30:30
34x120 NTR AB 37:95
34x145 NTR AB 45:54
45x45 NTR A 18:27
45x70 NTR A 27:40
45x95 NTR A 36:24
45x120 NTR A 45:40
45x145 NTR A 54:36
45x170 NTR A 63:27
45x195 NTR A 72:82
45x220 NTR A 81:25
70x70 NTR A 46:52
75x75 NTR A  46:17
95x95 NTR A  84:69
100x100 NTR A  84:06
125x125 NTR A  131:35
3-5 cm a 1,8 m Skalad stolpe 21:13/st
5-7 cm a 1,8 m Skalad stolpe 33:60/st
45x120 Klyvd slana olika längder 46:51/lpm