Pellets & virke Kronoberg, Blekinge

Lars Carlsson Trävaru driver också ett lastbilsåkeri med 4 bilar som är
anslutna till Tingsryds LBC.


Vi har även en kranbil för transporter av virke och pellets.