Pellets & virke Kronoberg, Blekinge

Lars Carlsson Trävaru driver också ett lastbilsåkeri med 4 lastbilar.


Vi har även en kranbil för transporter av virke och pellets.